Norrsken nr 2 2021

Nu finns Norrsken nr 2 att läsa här. Kommer inom kort att skickas ut till förbundets medlemmar.

Länk till Norrsken

Norrsken nr 2 2021

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Norrsken nr 2 2021

Förbundsordförande Kenneth Nilshem avtackades vid årsmöte

Kenneth Nilshem avtackades av förbundets nya ordförande Karin Johansson via zoom och förbundssekreterare Gunnar Olsson vid förbundets årsmöte.

Kenneth Nilshem har varit förbundsordförande i 5,5 år. Han har under den tiden förtjänat sitt rykte som en stabil, kunnig ordförande som lett förbundet ur en ekonomisk kris. Under hans ledning har kostnader städats bort, och förbundet har i dag en ekonomi i god balans. Han överlämnar en organisation med god ordning och bra förutsättningar att utvecklas framåt. Kenneth har även bidragit till att vi etablerat kontor i Söderhamn och Lycksele.

Kenneth har varit engagerad i arbetet med Landsbygdskommittén, som lämnade sina 75 förslag till regeringen i januari 2017. Vid flera tillfällen har han varit i riksdagen och lyft Norrlandsfrågor. Han har belyst och konkretiserat hur Norrland skiljer sig mot övriga Sverige genom långa avstånd.

Han har även etablerat ett bra samarbete med andra organisationer, exempelvis Vattenkraftskommunerna och Hela Sverige Skall Leva, och för förbundets räkning deltagit i Landsbygdsriksdag, Västerbottensdagar och många fler viktiga sammankomster.

Vi tackar Kenneth för goda insatser och uppskattar att få fortsätta ta del av hans breda nätverk när han nu går in i valberedningen för Gävleborgs län.

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Förbundsordförande Kenneth Nilshem avtackades vid årsmöte

Ny styrelse

Karin Johansson, ordförande 

Agnetha
Alenius Madsen, v.ordf.

Gunnar Olsson Gävleborg, sekreterare

  
Ledamöter: 
Anita Gustavsson, Norrbotten
Malin Ackermann, Västerbotten
Mårten Wikner, Jämtland
Ulla Näsman, Västernorrland
Personliga ersättare: 
Nils-Olov Lindfors, Gammelstad
Lars Westerlund Västerbotten
Joel Nordkvist, Jämtland
Hans-Erik Näslund, Västernorrland

Erika Engberg, Gävleborg
Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Ny styrelse

2021 års hedersbelöningar

Härmed offentliggörs Norrlandsförbundets mottagare till utmärkelserna Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten för år 2021.

Mottagare av 2021 års hedersbelöningar är följande:

Norrlandsbjörnen (för lovvärda insatser inom näringsliv och samhälle)

Norrbotten                        Camilla Lindmark, Luleå

Västerbotten                      Delia Zadius, Umeå

Jämtland                            Curt Sillström, Östersund

Västernorrland                  Nina Thelin, Stringo, Nyland

Gävleborg                          Anders Törnqvist, Jonas Hoppare, Henrik Jernberg och

Andreas Östlund, Magoo, Söderhamn

Olof Högberg-plaketten (för utmärkta kulturella insatser)

Norrbotten                        Mats Pontén, Luleå

Västerbotten                      Ingemar Nilsson, Skellefteå

Jämtland                            Bertil Rehn, Hammarstrand

Västernorrland                  Mats Jonsson, Sandslån

Gävleborg                          Anna Sanvaresa, Gävle

Information om pristagarna finns här 

För ytterligare information, kontakta:

GunnarOlsson, 070-620 41 78, info@norrlandsforbundet.se

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för 2021 års hedersbelöningar

Norrsken nr 1 2021

Nu finns Norrsken nr 1 2021 för läsning.

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Norrsken nr 1 2021

2021 års digitala förbundsmöte

Inbjudan till Norrlandsförbundets förbundsmöte 6 maj 2021 kl. 10 – 15.

Som medlem i förbundet inbjuds du till mötet enligt:

Datum/tid: torsdag 6 maj kl. 10.00, värd Gävle kommun

Förmiddag:

Gävle kommuns ytterområdesprojekt

Regionens utvecklingsstrategi

Movexum, regionens innovationsarena

Eftermiddag:

Årsmöte

Anmälningslänk 

Anmälan senast 27 april. Årsmöteshandlingar och Zoomlänk skickas till de som anmäler sig för att delta.

Välkommen med din anmälan.

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för 2021 års digitala förbundsmöte

2020 års Hedersbelöningar

Belöningarna överlämnas länsvis av förbundets länsavdelningar

Härmed offentliggörs Norrlandsförbundets mottagare till utmärkelserna Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten för år 2020.

Mottagare av 2020 års hedersbelöningar är följande:V

Norrlandsbjörnen (för lovvärda insatser inom näringsliv och samhälle)

Norrbotten                        Anton Lundholm Kalix/Överkalix

Västerbotten                      Anniqa Nygård och Arne Edström, Flarken

Jämtland                            Bodil Cornell, Ås

Västernorrland                  Mats Löfroth, Kramfors

Gävleborg                          Johan Skoog, Gävle

Olof Högberg-plaketten (för utmärkta kulturella insatser)

Norrbotten                        Gunhild Stensmyr, Övertorneå

Västerbotten                      Clara Lidström, Tvärålund

Jämtland                            Kristina Ernehed, Offerdal

Västernorrland                  Sara Parkman, Härnösand

Gävleborg                          Samantha Ohlanders, Järvsö

Information om pristagarna finns här 

För ytterligare information, kontakta:

Kenneth Nilshem, 070-651 35 44, kenneth.nilshem@bollnas.se

GunnarOlsson, 070-620 41 78, info@norrlandsforbundet.se

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för 2020 års Hedersbelöningar

Norrsken nr 3 2020

Nu finns Norrsken nr 3 att läsa. 

Länk till Norrsken nr 3

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Norrsken nr 3 2020

Norrsken nr 2 2020

Norrsken nr 2 ute nu! 

Här kan du ta del av medlemsbladet Norrsken.

https://pub.tod.se/15a7a2d0-1c21-420f-8717-c9241f498190

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Norrsken nr 2 2020

Förbundsmöte 2020

Inbjudan till Norrlandsförbundets digitala
förbundsmöte 28 augusti 2020 kl. 10-12


Årets förbundsmöte planerades att genomföras i april men på gund av Coronasituationen
ställdes mötet in för att genomföras senare. Styrelsen beslutade vid sitt senaste möte
att årsmötet kommer att genomföras digitalt i augusti och att programupplägget som
planerades i Gävle fl yttas till 2021. Som medlem i förbundet inbjuds du till mötet enligt
följande:
Datum/tid: fredag 28 augusti kl. 10.00.
Anmälan: info@norrlandsforbundet.se, obs! senast 14 augusti


Önskade uppgifter:


Namn:
Adress:
Representerar kommun/organisation (Infylles vid behov):
Tel:
Mailadress:


Årsmöteshandlingar skickas till de som anmäler sig till
årsmötet. Zoomlänk skickas ut en vecka innan mötet.


Arbrå 2020-07-15
Kenneth Nilshem, ordförande

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Förbundsmöte 2020